Ryttermærker

Ryttermærker er en sikkerhedsuddannelse fra Dansk Ride Forbund. Ryttermærkeuddannelsen lærer rytteren (fra de helt små nybegyndere til de øvede ryttere), at sikkerheden kommer først og hvorfor den bør være en naturlig del af alle rytteres uddannelse.

 

De overordnede mål for ryttermærkeuddannelsen er:

  • at rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt

  • at rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forstå hestens røgt og pleje

  • at rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag

Ryttermærkerne er opdelt i niveauer: mærke 1, 2, 3, 4 og 5.

 

Undervisning i Ryttermærke 1 sikrer, at rytteren har opnået viden og færdigheder omkring sikkerhedsmæssigt forsvarlig omgang med hesten i stalden. At rytteren kan gøre hesten klar til opsadling, kan følge hestens bevægelser i skridt og trav, har en basal forståelse for, hvordan man giver hesten kommandoer og hvordan de anvendes under ridning og håndtering af hesten osv.

Undervisningen er teoretisk og kombineres med praktiske øvelser.

Ved de øvrige niveauer går undervisningen mere og mere i dybden.

 

Ved afslutning af et ryttermærke-niveau afholdes en teoretisk/praktisk prøve og der kommer en ekstern ryttermærke-dommer fra Dansk Rideforbund, som bedømmer om man kan bestå.

Ved en bestået prøve tildeles et ryttermærke for det beståede niveau.

 

Der undervises hele efteråret/vinteren og der afsluttes med prøver engang i december/januar

 

Pris:

incl. ca. 10 gange undervisning, materialer, prøve og ryttermærker

500,- for medlemmer

600,- for ikke-medlemmer

1.JPG
2.jpg
3.PNG
4.jpg
106988689_3298555773702891_6221617391143
106987827_271642440764833_19139836082662